TEHNICKI USLOVI ZA VOZILA U ŠAMPIONATU SRBIJE ZA 2010. GODINU

Ići dole

TEHNICKI USLOVI ZA VOZILA U ŠAMPIONATU SRBIJE ZA 2010. GODINU Empty TEHNICKI USLOVI ZA VOZILA U ŠAMPIONATU SRBIJE ZA 2010. GODINU

Počalji od valsorimkaran Pet 12 Nov 2010, 09:30

1
Na osnovu clana 21. Statuta Sportskog auto i karting saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog auto i karting saveza Srbije na 3. redovnoj
sednici održanoj dana 07.04.2010. godine donosi:
ANEKS ''A''
TEHNICKI USLOVI ZA VOZILA
U ŠAMPIONATU SRBIJE ZA 2010. GODINU
AUTO TRKE NA KRUŽNIM STAZAMA
Na takmicenjima mogu da ucestvuju homologirani automobili prema odredbama Dodatka ''J'' Medunarodnog sportskog pravilnika i zvanicnih
biltena FIA za 2010. godinu, osim u klasi Super Sport kao i uz izuzetke definisane ovim Aneksom.
Klasa I - do 1150 ccm grupa N - Yugo 55
U klasi I pravo ucešca imaju vozila Yugo 55 do 1150 kubika, grupa N (FIA broj homologacije 5245) sa sledecim odstupanjima:
- sistem za hladenje - novi i stari tip;
- jednogrli karburator IPM 32 sa difuzurom maksimalnog precnika 22 mm i svom pripadajucim elementima (kucište filtera, filter vazduha,
creva iberlaufa);
- dozvoljava se izgradnja toplotne izolacije iznad grane i rebrastog creva;
- dozvoljava se obrada radilice (specijala), ali da hod klipa i masa radilice budu po homologacionom listu;
- debljina glave motora je slobodna s tim što minimalni kompresioni odnos (stepen) mora da odgovara homologaciji;
- dozvoljava se upotreba zaptivaca glave motora debljih od homologiranih;
- zabranjuje se dorada komore u glavi motora;
- kocioni sistem - novi i stari tip, minimalna debljina diska 9,5 mm na najtanjem delu;
- enterijer vozila (istrument tabla i ostalo) - novi tip (alernativno sa starim tipom);
- dozvoljena je upotreba samo pneumatika Barum Brilliantis 2TL77dimenzija 165/65x13;
Menjac i diferencijal:
Dozvoljeno je korišcenje iskljucivo originalnog cetvorostepenog i petostepenog menjaca sa homologiranim prenosima i originalnih diferencijala
sa prenosima 13/53 ili 17/64.
Dozvoljena dorada caura zupcanika menjaca radi boljeg podmazivanja.
Po završetku trke organizator meri vozilo u zatecenom stanju bez vozaca i njegove opreme. U slucaju prigovara na težinu, vozilo se meri po
specificnim propisima za grupu N (clan 254 Aneksa "J"), a minimalna težina vozila sa kompletnom opremom i vozacem je 830 kg.
Klasa II - do 1150 ccm - Yugo 55 Sport
Dozvoljeno je ucešce iskljucivo vozilima domace proizvodnje Yugo 55, pod sledecim uslovima:
Poreklo delova, njihove dimenzije, mase i prvobitni oblik, ustanovice se na osnovu homologacije vozila Yugo 55 broj 5245 za grupu A.
Propisi koji su definisani Pravilnikom FIA u clanovima 251, 252, 253. i 255. Aneksa "J" primenjivace se u potpunosti, izuzev u slucajevima gde je
to posebno napomenuto, kako sledi:
a) Motor:
• maksimalni precnik cilindra je 80,65 mm;
• maksimalna radna zapremina motora iznosi 1137 ccm. Merenje precnika cilindra vrši se na mestu iznad prve karike klipa. Hod klipa ne
može da bude predmet protesta;
• maksimalni stepen sabijanja 11:1 (merenje prema JUS-u);
• minimalna masa klipnjace sa ležajevima je 630 grama;
• remenica bregastog vratila je slobodna;
• masa klipa, s obzirom da je dozvoljena upotreba bilo kog proizvodaca, može da bude minimalno 450 grama (meri se sa prstenovima i
osovinicom). Proizvodac slobodan. Kod uloženog protesta na masu klipova može se uzeti težina klipa zajedno sa klipnjacom (obzirom na
tvrdi sklop zbog rastavljanja), s tim da se, zbog rasklapanja i neupotrebljivosti delova, ulagacu protesta predoce troškovi nabavke nove
garniture klipova istog proizvodaca. Dozvoljeno je korišcenje samo livenih klipova sa ravnim celom. Sklop klipnjace i klipa može biti i klizni.
Na celu klipa dozvoljena je samo obrada prostora za ventile;
• dozvoljena je ceona obrada bloka;
• dozvoljena je obrada komore za sagorevanje;
• bregasto vratilo je originalno, sa širokim bregovima (profil i visina brega), uzubljenje slobodno, zazor ventila slobodan. Kontrola profila
bregova vrši ce se prema clanu 326. homologacije i clanu 325. dopune homologacije za grupu N, broj 5245, s tim da vrednosti maksimalnog
podizanja na 0° mogu biti za 0,03 mm vece, a za ostale vrednosti podizanja primenjuje se tolerancija maksimalno +/- 0,1 mm u svim fazama
kontrole;
• košuljice cilindra mogu da se promene, a materijal ne podleže nikakvom ogranicenju;
• minimalna masa golog zamajca sa vencem je 6000 grama;
• naleganje ventila na sedište sa uglom od 45°;
• kanali na glavi motora mogu da se buše i poliraju i to na sledece dimenzije:
usisni kanali maksimalno 29 mm;
izduvni kanali maksimalno 30 mm.
Sedišta usisnog i izduvnog ventila slobodna kao i materijal sedišta. Provera dimenzija usisnih i izduvnih kanala vrši se na dubini od 5 mm od
ravni naleganja;
• dimenzije izduvnog kolektora:
naspram glave motora maksimalno 30 mm;
dimenzije usisnog kolektora:
naspram glave motora maksimalno 29 mm;
• dozvoljene dimenzije dvogrlog izduvnog kolektora prema izduvnoj cevi su sledece dimenzije: 34 +/- 1,5 mm;
• usisni i izduvni ventili serijski, i zabranjena je dorada stabla i radijusa pecurke ventila;
• opruge ventila su slobodne, a mogu da se dodaju i podloške, s tim što broj opruga ne može da se menja:
Usisni: 327 d) maksimalni precnik pecurke ventila: 36,2 mm;
f) dužina ventila: 108,2 +/- 1,5 mm;
e) precnik stabla ventila: 8 +/- 0,2 mm;
Izduvni: 328 d) maksimalni precnik pecurke ventila: 31,2 mm;
f) dužina ventila: 108,7 +/- 1,5 mm;
e) precnik stabla ventila: 8 +/- 0,2 mm;
• podizaci ventila su serijski, a plocice za podešavanje zazora ne mogu biti tanje od 3.25 mm;
• razvodnik paljenja mora da se nalazi na svom mestu i da obavlja funkciju, a princip rada (platine, induktivni-beskontaktni) je slobodan. Izbor
razvodnika je slobodan;
• nije dozvoljen hladnjak za ulje;
2
• materijal držaca motora je slobodan. Dozvoljena je ugradnja gornje i donje upornice ili obe;
• dozvoljava se izgradnja zaštitnih limova oko motora i menjaca;
• dozvoljava se izgradnja zaštitnog lima razvodnika.
b) Napajanje:
• obavezan je jednogrli karburator, precnik usisnog grla od 32 mm, proizvodac IPM 32 MGV, difuzor 24 + 0,25;
• regulacija protoka goriva je slobodna;
• dozvoljeno odstranjivanje uredaja za hladni start;
• pumpa za gorivo je slobodna.
c) Spojnica:
• lamela: proizvodac je slobodan, ali mora da se zadrži originalni princip i dimenzije;
• korpa: proizvodac je slobodan, ali mora da se zadrži originalni princip, mehanizam i dimenzije.
d) Menjac -glavni prenosnik:
• Dozvoljeno je korišcenje originalnog cetvorobrzinskog menjaca uz mogucnost korišcenja prenosnih odnosa prema sledecoj tabeli:
Stepen prenosa I Odnos 43/12 i 45/11
Stepen prenosa II Odnos 38/17
Stepen prenosa III Odnos 47/32 i 32/22
Stepen prenosa IV Odnos 49/47 i 61/59
Hod unazad Odnos 52/14
• slobodno osiguranje snopova u menjacu;
• dozvoljena dorada caura zupcanika menjaca radi boljeg podmazivanja;
• prenosni odnos u glavnom prenosniku je 13/53 i 17/64;
• nije dozvoljen samoblokirajuci diferencijalni prenosnik (šper - diferencijal);
• diferencijal je originalan, a dozvoljena je dorada kucišta diferencijala radi smanjenja aksijalnog zazora.
6) Sistem oslanjanja:
• balans poluga je originalna (19 i 21 mm), veze za karoseriju slobodne po pitanju materijala držaca i dozvoljava se ugradnja granicnika za
sprecavanje bocnog pomeranja;
• svi zglobovi i elasticne caure na elementima vešanja moraju da budu originalni na kojima je dorada dozvoljena. Veza oscilirajuceg ramena
za karoseriju je slobodna.
7) Naplatak i pneumatik:
• naplaci: dozvoljena je upotreba naplatka precnika 13 coli i širine do 5,5 coli (celicno valjanje, aluminijumske i druge);
• dozvoljeno je skidanje zaštitnih limova (usmerivaca vazduha) sa disk kocnica. Dozvoljena ugradnja distancijala;
• gume: slobodan izbor, uz poštovanje odredbi clana 254. - specificni propisi za vozila grupe N, tacka 6.4. Aneksa "J" FIA;
• kocnice: korektor kocenja mora da je u funkciji. Regulacija slobodna;
• dozvoljeno korišcenje zadnjih kocionih cilindara sledecih precnika: 19.1, 17.5 i 15.7 mm;
• minimalna debljina diska 9,5 mm na najtanjem delu;
• Propisuje se kišni pneumatik Barum Brilliantis 2TL77dimenzija 165/65x13
Cool Kabina:
• dozvoljena je izgradnja mehanizma za podizanje stakla i police za radio sa komandama za grejanje.
9) Karoserija:
• minimalna masa vozila sa kompletnom opremom i vozacem je 830 kg;
• ukoliko je potreban balast, isti se ugraduje i propisno pricvršcuje na podu sa desne strane (na mestu sedišta suvozaca) vozila po clanu
252.2.2 Aneksa "J";
• pojacanje i varenje karoserije dozvoljeno je, s tim što lim za pojacanje ne sme da bude profilisan, mora da bude od istog materijala od koga
je napravljena karoserija i mora da prati prvobitni oblik karoserije;
• unutrašnje ivice blatobrana mogu da se savijaju u cilju onemogucavanja cešanja pneumatika o karoseriju, ali bez proširenja blatobrana,
odnosno bez promena dimenzija vozila;
• obavezna je ugradnja obeleženog prednjeg i zadnjeg prstena za vucu žutom ili crvenom bojom;
• rucna kocnica, kao i ceo njen mehanizam, obavezna je i funkcionalna;
• osvetljavanje registarske tablice nije obavezno;
• dozvoljava se izgradnja plasticnih poklopaca zadnjih nosaca krova i zadnjeg gepeka, kao i tapacirunga krova;
• dozvoljava se izgradnja prednjih farova, a umesto njih postavljanje lima, tako da se ne promeni aerodinamicki oblik vozila;
• dozvoljeno je korišcenje novog tipa karoserije vozila koje poseduje limeni poklopac nalivnog grla;
• dozvoljene su sledece izmene na gabaritima karoserije:
202. Ukupna dužina: 3523 +/- 1%
203. Ukupna širina: 1550 +/- 1%
204. Širina karoserije:
a) u visini prednje osovine: 1535 +/- 1%
b) u visini zadnje osovine: 1550 +/- 1%
• rezervoara za gorivo originalan.
11) Sigurnosna oprema:
• sve po clanu 253. Aneksa "J" za grupu A.
Napomena:
Dozvoljena su i sledeca odstupanja:
• sistem za hladenje - novi i stari tip;
• kocioni sistem - novi i stari tip;
• enterijer vozila (instrument tabla i ostalo) - novi tip (alternativno sa starim tipom).
Klasa III - od 1151 ccm do 1400 ccm grupa N
Dozvoljeno je ucešce homologiranim vozilima FIA za grupu N uz sledeca dozvoljena odstupanja i posebne napomene:
- debljina glave motora je slobodna, s tim što minimalni kompresioni odnos (stepen) mora da odgovara homologaciji;
- dozvoljava se upotreba zaptivaca glave motora debljih od homologiranih;
- zabranjuje se dorada komore u glavi motora;
- dozvoljava se obrada rukavaca radilice (specijale), s tim da se ne promeni hod klipa i masa radilice koji moraju odgovarati vrednostima
homologacije.
Za vozila Yugo 1.3 dozvoljena su slede
a odstupanja:
- sistem za hladenje - novi i stari tip;
- kocioni sistem - novi i stari tip;
- enterijer vozila (istrument tabla i ostalo) - novi tip (alternativno sa starim tipom).
3
Za vozila Peugeot 106 Rally (broj homologacije 5505):
- dimenzije izduvnih kanala na glavi 2J2 i na izduvnom kolektoru motora TU, ne mogu biti predmet prigovora izuzev ako nije bilo mehanicke
dorade.
Po završetku trke organizator meri vozilo u zatecenom stanju bez vozaca i njegove opreme. U slucaju prigovara na težinu, vozilo se meri po
specificnim propisima za grupu N (clan 254 Aneksa "J"), a minimalna težina je data u homologaciji vozila.
Klasa IV - do 2000 ccm grupa SP i N - Super Production i N
Dozvoljeno je ucešce vozilima homologiranim za grupu N FIA kao i vozilima koja ispunjavaju propisane uslove Aneksa ''J'' FIA za vozila Super
Production za 2010. godinu, sa dozvoljenim sledecim odstupanjima:
- sedište vozaca - mogu i pod uslovima za grupu N;
- sigurnosni pojasevi - mogu i pod uslovima za grupu N;
- sigurnosne strukture za slucaj prevrtanja (roll bar) - mogu i pod uslovima za grupu N;
- rezervoar za gorivo - može i pod uslovima za grupu N;
- lambda sonda - nije obavezna;
- kataliticki lonac - nije obavezan;
- pedal box i spoljni retrovizori slobodni.
Napomena:
Vozac može pored homologiranog glavnog prenosa u diferencijalu da koristi još neki prenos po svom izboru. Ukupan broj glavnih prenosa ne
može biti veci od 5. Za vozila iz klase SP koji nemaju homologiran sportski menjac prihvati ce se samo jedan ne homologoirani menjac sa 5 brzina.
Ne homologirani menjac i nehomologirani glavni prenosnici moraju da se prijave i da se njihovi prenosni odnosi upišu u tehnicku knjigu vozila na
prvom takmicenju na kome se vozac pojavi i u toku sezone se ne mogu menjati. Kod novoprijavljenih sklopova kucište menjaca i kucište glavnih
prenosa moraju da zadrže originalni oblik.
Za vozila iz grupe N, po završetku trke organizator meri vozilo u zatecenom stanju bez vozaca i njegove opreme. U slucaju prigovara na težinu,
vozilo se meri po specificnim propisima za grupu N (clan 254. Aneksa "J"), a minimalna težina je data u homologaciji vozila.
Za vozila iz klase SP organizator meri vozila po specificnim propisima za grupu SP (clan 261. Aneksa "J"). Težina se meri sa vozacem i
njegovom opremom u zatecenom stanju i minimalna težina iznosi 1110 kg za vozila sa pogonom na prednjim tockovima i 1140 kg za vozila sa
pogonom na zadnjim tockovima.
Klasa V - od 1401 do 1600 ccm - Super Sport
Pravo ucešca imaju vozila iz serijske proizvodnje, sa tim što ce nazivna marka takmicarskog vozila biti prema proizvodacu karoserije.
Za vozila iz ove klase primenjivace se u potpunosti clan 253. Aneksa ''J'' FIA, s tim što roll bar mora biti po slikama od br.253-7 pa naviše.
Takode važe i sledeci uslovi:
Karoserija:
Karoserija slobodnog proizvodaca velikoserijske proizvodnje. Osnov za utvrdivanje velikoserijske proizvodnje je predhodna homologacija grupe
N, A ili potvrda proizvodaca, što obezbeduje sam vozac.
Unutrašnja struktura školjke ne sme da se menja. Za sve spoljne elemente karoserije (haube, blatobrani, vrata i bocne oplate) mogu da se
koriste i drugi materijali koji se upotrebljavaju u auto industriji (kevlar, karbon, poliester, aluminijum, lim i slicno) i u tom slucaju izmenjeni elementi
moraju da prate prvobitan oblik karoserije (osim blatobrana koji se mogu nadograditi zbog povecanja širine traga tockova). Tockovi moraju da budu
smešteni pod karoserijom.
Dozvoljena je izgradnja branika, farova i ukrasnih elemanta i promena materijala svih stakala, osim prednjeg vetrobranskog stakla (šoferšajbne)
koje mora biti homologirano, osim ako je od polikarbonata, onda mora da bude obloženo tvrdim materijalom i propisno oznaceno. Minimalna debljina
je 6 mm, i dozvoljena je ugradnja dodatnih sigurnosnih pricvršcivaca pod uslovom da oni ne uticu na poboljšanje aerodinamicnih kvaliteta vozila.
Karoserija se može pripremati na nacin koji je dozvoljen za vozila grupe N, A, ST, Kit Kar i WRC. Dozvoljava se prorezivanje zadnje limene
maske kao i požarnog zida u manjem obimu, a iskljucivo radi prolaska cevi izduvnog sistema.
Dozvoljava se dorada prednje maske radi ugradnje izmenjivaca toplote vecih dimenzija.
Dozvoljeno je dodavanje aerodinamickih elemenata, ali oni moraju da budu samo redizajnirani delovi osnovne karoserije (na primer: doradeni
prednji ili zadnji branik, krilo, sajtne, produženi krov). Dozvoljena je upotreba samo jednog spojlera smeštenog na zadnjem delu vozila (iza središne
poprecne ose).
Dozvoljeno je ucestvovanje samo onim vozilima sa spuštenim krovom koja su vec ucestvovala na takmicenjima i poseduju Tehnicku knjigu.
Motor:
Zapremina iskljucivo atmosferskog motora je od 1401 do 1600 ccm.
Smeštaj motora i elemenata transmisije mora da zadrži poziciju iz homologacije ili originalne fabricke dokumentacije velikoserijske proizvodnje
(Primer: motor je smešten ili NAPRED, ili CENTRALNO, ili POZADI).
Pumpa za gorivo:
Mora da odgovara u svemu propisima za vozila grupe ''A'' (cl.255).
Minimalna masa vozila:
Minimalna masa vozila mora da iznosi:
najmanje 650 kg za vozila koje pokrece motor sa 2 ventila po cilindru,
odnosno
800 kg za vozila koje pokrece motor sa više od 2 ventila po cilindru.
Klasa VI - do 2000 ccm grupa ST Plus
Dozvoljava se ucešce vozilima koja u svemu moraju da odgovaraju uslovima iz homologacije FIA za vozila grupe ST, važece za 2001. godinu i
vozila WRC i KIT KAR, važece za 2000. godinu.
Maksimalni dozvoljeni broj obrtaja motora je 8.500 o/min (cl. 4.2.13, Aneksa "J" FIA) za vozila ST.
U Šampionatu Srbije nije obavezna ugradnja dodatnog ogranicivaca režima rada - broja obrtaja, s tim što ostaje ogranicenje broja obrtaja na
8.500 o/min.
Kontrole maksimalnog broja obrtaja vršice se Tehnicki komesar po prigovoru ili po spisku za završnu tehnicku kontrolu koji dobija od Sportske
komisije. Kontrola ce se vršiti tako što ce vozac ili njegovo ovlašceno lice pritiskati pedalu gasa do kraja 2-3 sekunde dok je vozilo u slobodnom hodu
(leru), a Tehnicki komesar i Predsednik Tehnicke komisije organizatora ce ocitavati vrednosti sa meraca obrtaja u vozilu.
Težina vozila se meri prema specificnim propisima za grupu kojoj to vozilo pripada, a za vozila grupe ST po specificnim propisima clana 262.
Aneksa "J" za 2001 godinu.
Sva vozila koja koriste samo prednju vucu ne smeju da imaju:
- manju težinu od 975 kg bez vozaca i
- 1055 kg ukljucujuci vozaca i njegovu opremu.
Sva vozila koja koriste samo zadnju vucu ne smeju da imaju:
- manju težinu od 1000 kg bez vozaca i
- 1080 kg ukljucujuci vozaca i njegovu opremu.
Minimalma težina vozila sa pogonom na 4 tocka je:
- 1070 kg bez vozaca i
- 1150 kg sa vozacem i njegovom opremom.
4
AUTO TRKE NA BRDSKIM STAZAMA
U svim klasama (osim u klasama E1) dozvoljeno je ucešce vozilima sa važecom i isteklom homologacijom. Kod isteklih homologacija važi poslednja
važeca homologacija koja se mora dati na uvid na tehnickom prijemu.
Klasa - I do 1150 ccm grupa N - Yugo 55
Važe odredbe ovog Aneksa za auto trke na kružnim stazama.
Klasa II - do 1150 ccm - Yugo 55 Sport
Važe odredbe ovog Aneksa za auto trke na kružnim stazama.
Klasa III - od 1151 ccm do 1400 ccm grupa N
Pravo ucešca imaju sva vozila grupe N sa važecim i isteklim homologacijama, a koja u svemu ispunjavaju uslove propisane clanovima 251, 252,
253. i 254. Aneksa ''J'' za 2010. godinu, uslovima koji su propisani Aneksom ''A'' za 2010. godinu, kao i uslovima iz poslednje važece homologacije
za odredena takmicarska vozila.
Klasa IV - od 1151 do 1400 ccm grupa A
Klasa V - do 1401 do 2000 ccm grupa A i SP
Pravo ucešca imaju sva vozila grupe A (a u klasi I grupe SP) sa važecim i isteklim homologacijama, a koja u svemu ispunjavaju uslove
propisane clanovima 251, 252, 253. i 255. Aneksa ''J'' za 2010. godinu, uslovima koji su propisani Aneksom ''A'' za 2010. godinu, kao i uslovima iz
poslednje važece homologacije za odredena takmicarska vozila.
Klasa VI - do 1400 ccm grupa E1
Klasa VII - od 1401 do 1600 ccm grupa E1
Klasa VIII - od 1601 do 2000 ccm grupa E1
Važe pravila koja su data u Aneksu ''A'' za 20109. godinu u klasi Super Sport (za kružne trke), osim težine vozila koja se odreduje prema
zapremini motora. Dozvoljeno je ucešce vozilima sa turbo punjacima, s tim što se ukupna radna zapremina motora obracunava prema koeficijentima
koje odreduje Aneks ''J'' FIA (1,7 za benzinske motore ili 1,5 za dizel motore).
Minimalne težina vozila, bez vozaca u zatecenom stanju su sledece:
• do 1400 ccm - 650 kg za dva ventila po cilindru
- 700 kg za više od dva ventila po cilindru
• od 1401 do 1600 ccm - 650 kg sa dva ventila po cilindru
- 800 kg sa više od dva ventila po cilindru
• od 1601 do 2000 ccm - 1000 kg sa pogonom na jednu osovinu
- 1040 kg sa pogonom na dve osovine
Sigurnosna oprema (clan 253 Aneksa ''J'') važice za sva vozila koja ucestvuju u takmicenjima prema propisima koji su dati u Aneksu ''J'', a
predvideni za brdske trke.
Automatski sistemi za gašenje požara nisu obavezni. Rucni protivpožarni aparat je obavezan, a prema uslovima predvidenim clanom 253.
lan 7.3. Aneksa ''J'' FIA. Sedišta i pojasevi moraju biti homologirani od FIA-e i ne mogu biti stariji od 10 godina. Vozaci su obavezni da koriste
homologirane kacige, zaštitna odela (kombinezone) kao i rukavice koji su homologirani za auto trke. Obavezna je upotreba iskljucivo dubokih patika
koje moraju biti prekrivene nogavicama kombinezona.
Preporucuje se i ostala zaštitna oprema (podkape, potkošulje, carape...).
ZAJEDNICKI USLOVI ZA VOZILA
ZA AUTO TRKE NA KRUŽNIM I BRDSKIM STAZAMA
Sva takmicarska vozila moraju imati sigurnosnu opremu po clanu 253. Aneksa ''J'' FIA za 2010. godinu, ali sistem za automatsko gašenje požara
nije obavezan.
Pneumatici:
Nije dozvoljena upotreba oštecenih, trulih ili vidljivo starih pneumatika. Pneumatici ne smeju biti stariji od 5 godina.
Buka:
Vozila u svim klasama ne smeju da imaju nivo buke veci od 103 dB (A) pri 6300 obrtaja u minutu (ili pri 3/4 maksimalnog režima ako je ta
vrednost manja), kada se meri u stacionarnom stanju na rastojanju od 0,5 m i prema uglu od 45° u odnosu na izlaznu tacku izduva. Nijedan izduvni
lonac ili cev ne može da prede opseg karoserije vozila gledanog odozgo. Pored toga, izlaz izduvnog lonca mora da bude smešten na zadnjem delu
vozila, ne više od 10 cm od opsega vozila.
Svako prosecanje branika (odbojnika) za prolazak izduva je zabranjeno. Sve mere koje su namenjene da se obezbedi da granice buke ne budu
premašene, moraju da budu stalne, a pritisak izduvnih gasova ne sme da ih poništava (na primer: leptir smešten u izduvni kolektor je zabranjen).
Vozilo koje ne ispunjava gore navedene uslove nece biti primljeno na tehnickom prijemu i nece mu se dozvoliti start na treningu i trci. U slucaju
da se kontrolom u toku i posle takmicenja ustanovi da je buka veca od dozvoljene, vozac placa kaznu od 5.000,00 dinara u roku od 5 dana na racun
SAKS-a Srbije.
Gorivo:
Dozvoljeno je iskljucivo korišcenje benzin i dizel pogonskog goriva. Benzin i dizel je po slobodnom izboru i ne može da bude predmet prigovora.
Dozvoljena odstupanja na vozilima grupe N i SP:
Dozvoljava se izgradnja slede
ih elemenata:
• sedišta koja nisu u funkciji;
• prostirke na podu vozila (patosnice);
• polica iznad zadnjeg sedišta;
• rezervnog tocka;
• dizalica;
• tapacirunga sa vrata i bocnih stranica, pod uslovom da se umesto njih ugrade nezapaljivi elementi iste površine i debljine minimalno 0,5
mm.
Ova vozila, i pored izgradnje navedenih elemenata, moraju da imaju minimalno dozvoljenu masu iz homologacionog lista za grupu N, odnosno
po propisima za grupu SP. U cilju postizanja te mase, koja je manja zbog izgradnje navedenih delova, može se ugraditi jedan ili više tegova, s tim da
budu dobro ucvršceni alatom u kabini za pod vozila sa desne strane (na mestu sedišta suvozaca) i na tehnickom pregledu plombirani i evidentirani
(clan 252.2.2 Aneksa "J") Na ovaj nacin ce se regulisati minimalna masa i za vozila iz ostalih klasa.
Razjašnjenje Homologacije br. 5245 za Yugo 55 Grupe N:
1. Clan 317. e: Položaj klipa u odnosu na ravan bloka stoji 0,00 mm
a treba da bude 0,00 mm +/- 0,15 mm;
2. Clan 322. Debljina zaptivke stoji 1,65 mm
a treba da bude 1,65 mm +/- 0,2 mm;
3. Clan 327. f: Dužina usisnog ventila stoji 108,2 mm
i to se smatra kao minimalna mera;
5
4. Clan 328. g: Dužina izduvnog ventila stoji 108,7 mm
i to se smatra kao minimalna mera;
5. Clan 502. b: Alternator od 12V slobodan proizvodac (kooperant ZCZ);
6. Razvojne izmene tipa (ET) mogu se primenjivati za Yugo 55 po homologaciji 5245 za grupu N;
7. Dozvoljena je obrada rukavaca radilice (specijala) sa tim da se masa (min 9700 grama) i hod klipa (55,5 +/- 0,125) ne promene;
8. Masa klipnjace sa ležajevima minimalna težina 670 grama.
Pumpa za gorivo:
Ostaje sve isto po homologaciji. Proizvodac je slobodan.
Precnik izduvnih i usisnih kanala:
Usis: Izduv:
Kanali: maksimum 28 mm maksimum 29 mm
Grana: maksimum 28 mm maksimum 29,5 mm
Nije dozvoljena bilo kakva obrada kanala na glavi i granama.
Bregasta osovina:
Bregasto vratilo je originalno, sa širokim bregovima (profil i visina brega), zazor ventila slobodan. Kontrola profila bregova vršice se prema clanu
326. homologacije i clanu 325. dopune homologacije za grupu N, broj 5245, s tim da vrednosti maksimalnog podizanja na 0° mogu biti za 0,03 mm
vece, a za ostale vrednosti podizanja primenjuje se tolerancija maksimalno +/- 0,1 mm u svim fazama kontrole. U slucaju zahteva za dodatnu
proveru-veštacenje od strane ulagaca prigovora, merodavni su nalazi fabrike DMB uz doplatu.
Ostalo:
Shodno clanu 254, stav 6.3 Aneksa "J", na vozilu Yugo grupe N, nije dozvoljena ugradnja "unibola" na mestu oslanjanja prednjih amortizera.
AUTO RELI
Na takmicenju se može ucestvovati sa svim serijskim, turistickim homologiranim automobilima, shodno odredbama cl. 252, 253, 254. i 255.
Dodatka "J" Medunarodnog sportskog pravilnika i biltena FIA za 2010. godinu (ukljucujuci i vozila preko 2000 ccm grupa A samo za generalni
plasman), sa važecom homologacijom u 2010. godini. Pored vozila sa važecom homologacijom, mogu ucestvovati i vozila kojima je istekla
homologacija, a važi poslednja homologacija koja se mora dati na uvid na tehnickom prijemu.
Na reli takmicenjima:
- ne dozvoljava se upotreba protektiranih guma;
- u klasi I do 1150 ccm grupa N dozvoljena je upotreba samo pneumatika Barum Brilliantis 2TL77dimenzija 165/65x13;
- ne dozvoljava se upotreba "slik" guma;
Za vozila Yugo 55 i Yugo 1,3 dozvoljena su sledeca odstupanja:
- sistem za hladenje - novi i stari tip;
- kocioni sistem - novi i stari tip;
- enterijer vozila (instrument tabla i ostalo) - novi tip (alternativno sa starim tipom);
Za vozila Peugeot 106 Rally (broj homologacije 5505):
- Dimenzije izduvnih kanala na glavi 2J2 i na izduvnom kolektoru motora TU, ne mogu biti predmet prigovora izuzev ako nije bilo mehanicke
dorade.
1. Definicija livenih (presovanih) pneumatika:
1.1 Definicija kontrole površine:
Traka kotrljanja širine 170 mm (po 85 mm sa obe strane ose gume) i kružnice od 140 mm. U toj zoni, površina koju zauzimaju urezi od
najmanje 5,5 mm dubine i 2,0 mm širine, mora da zauzima najmanje 17% ukupne površine.
Ovaj prostor mora da bude liven (presovan).
1.2 Zbir širine ureza koji daje linija kružnice u gore opisanoj zoni mora da bude najmanje 4 mm.
1.3 Zbir širine brazdi-tragova koji daje jedna radijalna linija mora da bude najmanje 16 mm.
1.4 Segmenti i lamele moraju da se smatraju kao deo trake kotrljanja ako su manji od 2 mm.
1.5 Urezivanje rukom je dozvoljeno na homologiranim gumama.
2. Za vreme takmicenja:
2.1 Tacka 1.1 bice proveravana na startu svakog relija i svaki put kada takmicar zamenjuje jednu istrošenu gumu za novu gumu.
2.2 U svakom trenutku takmicenja, dubina profila guma montiranih na vozilo ne sme da bude manja od 1,6 mm, i to na najmanje tri cetvrtine
trake kotrljanja.
2.3 Rezervne gume mogu ponovo da se koriste, ali samo i jedino ako je minimalna dubina 1,6 mm, ali moraju stalno da budu u vozilu.
3. Sigurnosna oprema:
3.1 Sigurnosni pojasevi moraju da budu homologirani po normi FIA br. 8853, 8854, 8853/98, 8854/98 ili noviji.
3.2 Protivpožarni sistemi moraju biti po FIA Aneksu "J" za 2010. godinu (clan 253.), s'tim da sredstvo za gašenje može biti halon.
3.3 Sedišta ostaju po FIA Aneksu "J", maksimalne starosti do 10 godina.
3.4 Sva takmicarska vozila moraju imati zaštitne kaveze po FIA Aneksu "J" za 2010. godinu (clan 253.).
NORMATIV TROŠKOVA ZA KONTROLU
TAKMICARSKIH VOZILA 2010. GODINE
Za svaki uloženi prigovor na tehnicku ispravnost vozila, ulagac prigovora dužan je da Direktoru takmicenja deponuje kauciju u gotovom, koja se
odreduje na sledeci nacin:
1. Kontrole koje se mogu obaviti odmah i ne zahtevaju rasklapanje elemenata kod automobila, za sve klase i grupe:
Kontrola
Iznos kaucije
a) Merenje vozila:
- merenje mase vozila 5.000,00 din
- merenje buke vozila 5.000,00 din
b) Vizuelna kontrola vozila:
- gabariti vozila (ukljucuju i širinu vozila) 5.000,00 din
- sigurnosna i ostala oprema 5.000,00 din
- prenosni odnosi menjaca i diferencijala (u sklopu) 5.000,00 din
- tragovi tockova 5.000,00 din
- kocioni i upravljacki mehanizam 5.000,00 din
- i drugi slicni vizuelni radovi 5.000,00 din
Ove kontrole i nalazi moraju da budu uradeni u toku dana.
2. Kontrole koje zahtevaju demontažu sklopova i podsklopova, kod automobila:
Kontrola
Iznos kaucije
a) Kontrola motora bez izgradnje iz vozila (demontaža glave motora i kontrola svih elemenata koja se može obaviti na ovaj nacin):
6
- za vozila do 1150 ccm 30.000,00 din
- za domaca vozila od 1151 do 1600 ccm 40.000,00 din
- za strana vozila od 1151 do 1600 ccm 60.000,00 din
- za vozila preko 1600 ccm 75.000,00 din
b) Kontrola motora sa izgradnjom iz vozila:
- za vozila do 1150 ccm 35.000,00 din
- za domaca vozila od 1151 do 1600 ccm 45.000,00 din
- za strana vozila od 1151 do 1600 ccm 75.000,00 din
- za vozila preko 1600 ccm 115.000,00 din
3. Kontrole koje zahtevaju demontažu sklopova i podsklopova, kod automobila:
Kontrola menjaca i diferencijala:
- za vozila do 1150 ccm 23.000,00 din
- za domaca vozila od 1151 do 1600 ccm 35.000,00 din
- za strana vozila od 1151 do 1600 ccm 50.000,00 din
- za vozila preko 1600 ccm 60.000,00 din
Za eventualne prigovore koji nisu obuhvaceni ovim normativom, Tehnicki komesar odreduje kauciju na licu mesta, koju usvaja Sportska komisija
takmicenja.
Prilikom obracuna troškova za kontrolu vozila i klasifikacije prekršaja uzimace se u obzir svaka pozicija posebno iz tabele za normative troškova
(tacka 1, tacka 2 ili tacka 3).
Iz navoda iznosa kaucija isplacuju se troškovi za rad Tehnickog Komesara, i to:
Pod tackom 1
kontrola bez merenja 1.000,00 din
kontrola sa merenjem 3.000,00 din
Pod tackom 2.a 4.500,00 din
b 6.000,00 din
Pod tackom 3 3.500,00 din
Ukoliko je protest kombinovan, npr. tacka 1 i tacka 2a, ili tacka 2a i 2b, i slicno, delegatu sledi nadoknada iz najskuplje tacke, a ostale se
umanjuju za 75%.
Delegat Tehnicke komisije, pored napred navedenog, ima pravo na nadoknadu troškova proisteklih do pravosnažnosti nalaza (naknada za
merenja, telefonski razgovori, naknadne dnevnice radi prisustvovanja drugostepenim organima, i sl.).
Iz navedenih kaucija izdvajaju se i nadoknade za proistekle troškove za lica koja su naknadno angažovana u vezi rešavanja spornog predmeta.
U slucaju da se istovremeno kontroliše više vozila, delegat Tehnicke komisije ima pravo da ukljuci u rad i druga lica sa važecom clanskom
kartom Tehnicke komisije.
Konacan obracun se pravi po pravosnažnosti Nalaza delegata Tehnicke komisije (kada produ svi rokovi za žalbe).
Ako je prigovor neosnovan (vozilo je ispravno), vozacu cije je vozilo kontrolisano, pripada sledeca nadoknada:
• pod rednim brojem 1, tacka a) i tacka b)
- nema nadoknade;
• pod rednim brojem 2
- za ovu operaciju primenjivace se normativi i cenovnici ovlašcenih servisa za doticno vozilo.
Vozacu, pored navedenih troškova, za dovodenje vozila u ispravno stanje po normativu ovlašcenog servisa, sleduje i nadoknada:
• pod tackom a):
- zaptivni materijal za glavu motora;
- motorno ulje visokog kvaliteta (1 litar);
- tecnost za hladenje (2 litra).
• pod tackom b):
- zaptivni materijal za motor komplet;
- ulje visokog kvaliteta (cela kolicina);
- filter za ulje;
- tecnost za hladenje (cela kolicina);
- troškovi za elemente koje proizvodac vozila predvida za zamenu prilikom demontaže (zavrtnji glave, zavrtnji klipnjace i sl.).
• pod tackom 3:
- zaptivni materijal;
- ulje menjaca ili diferencijala visokog kvaliteta u celosti;
- elementi koje predvida proizvodac za zamenu prilikom demotaže (razni zavrtnji i sl.).
Pored toga, vozac cije je vozilo kontrolisano ima pravo na troškove proizašle pri kontroli, i to za sebe i jednog mehanicara:
• dnevnice po cenovniku SAKS Srbije;
• prenocište van mesta boravka, po priloženom racunu hotela, najviše B kategorije.
U slucaju da neko od vozaca zahteva da se kontrola vozila obavi na nekom drugom mestu od onog koje je predvideo organizator, svi troškovi
proizašli iz promene mesta (šlep-služba, dodatne dnevnice, prevoz i sl.), padaju na racun tog vozaca, bez obzira na ishod kontrole.
Iz navedenih iznosa kaucije isplacuju se troškovi:
• za rad delegata Tehnicke komisije SAKS-a Srbije;
• za rad Predsednika Tehnicke komisije organizatora;
• troškovi ovlašcenih lica koja pristustvuju proveri;
• troškovi potrošnog materijala za vozilo;
• naknada vozacu za sklapanje i dovodenje vozila u ispravno stanje.
U slucaju da kontrola i Nalaz ne mogu da se urade istog dana kada je prigovor uložen, pored navedenih troškova isplacuju se i svi ostali troškovi
proistekli dužim boravkom lica koja su vršila kontrolu.
Navedeni dinarski iznosi kaucija dati su na osnovu pariteta Euro/Dinar = 1.oo/100,oo, a u slucaju promene primenjivace se novi paritet koji važi
na dan ulaganja protesta, a po pravosnažnosti Nalaza, za nastale troškove, važi paritet na dan obracuna troškova prema srednjem kursu Narodne
Banke Srbije.
Sportski auto i karting savez Srbije
Predsednik Upravnog odbora
Miodrag Delmaš

preuzeto sa AUTO MOTO SAVEZ SRBIJE
valsorimkaran
valsorimkaran
OHV 843ccm 34ks

Broj poruka : 205
Godina : 34
Lokacija : Novi Sad
Datum upisa : 02.10.2010

https://www.facebook.com/valsorimkaran

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu